Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE 

Vytiskněte si jednoduchý reklamační formulář, vyplňte ho a spolu se zbožím je odešlete na adresu:

Ilona Lukášová

Grygovská 654

783 72, Velký Týnec

V případě, že k poškození zboží došlo během užívání, vyplňte do formuláře:

- číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží nebo přiložte kopii dokladu k nákupu

- důvod reklamace (popis závady zboží atd.).

V případě, že Vám dorazilo zboží POŠKOZENÉ, vyplňte do formuláře:

- číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží nebo přiložte kopii dokladu k nákupu

- důvod reklamace (popis závady zboží atd.).

důležité: fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém vám výrobek dorazil,  nám zašlete na info@liileather.com.

Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození.

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, zásilku nám pošlete doporučeně, a nebo využijte službu Balík Do ruky, tím zajistíte, že se balíček nevrátí zpět k Vám a my jej opravdu převezmeme. Balíček nezasílejte na dobírku, v takovém případě bohužel nebude balíček přijat. Reklamované zboží nám prosím pošlete pořádně zabalené proti poškození při přepravě.

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší.

- vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu, na který vám při kladném vyřízení reklamace zašleme zaplacenou částku)

- výměna zboží 

Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Po potřebném prozkoumání všech okolností buďto rozhodneme o reklamaci ihned, ve složitějších případech, do tří pracovních dnů od převzetí zboží, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí potřeba odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší. V případě vyřízení reklamace, která byla zaslána na adresu Ilona Lukášová, Grygovská 654, 783 72, Velký Týnec, vám dáme vědět o jejím vyřízení emailem.

OBECNÁ PONAUČENÍ

Reklamaci nelze podat telefonicky nebo emailem! (Tímto způsobem nás můžete upozornit o tom, že budete zboží reklamovat, nebo se dotázat na podrobnosti jak postupovat)

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být obratem zasláno zpět.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. 

Pokud k vám zásilka dorazí poškozená, nebo zjevně otevřená a znovu zalepená, balíček prosím zdvořile odmítněte převzít.

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.

NÁKLADY SPOJENÉ S REKLAMACÍ

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Zákazník může požadovat úhradu nákladů vzniklých při uplatnění reklamace. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků (jako záruční list slouží také doklad o zakoupení zboží). Záruční lhůta je 24 měsíců, pokud nakupujete na firmu, 12 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Prosím berte na vědomí, že výrobky upravené na vaše přání, včetně ražby monogramů, není možné vracet. Děkuji za pochopení.